Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mìlžti
Straipsnelis:
žr. malkas
Šaltinis:
Gołąb 1972, 70
Antraštė:
mìlžti
Straipsnelis:
žr. mėgti
Šaltinis:
Мельничук 1984 (1986), 142
Antraštė:
mi̇̀lžti
Straipsnelis:
Veiksmažodžio, atitinkančio žodį молозиво, rusų kalboje nėra. Nėra šio veiksmažodžio ir kitose rytų ir vakarų slavų kalbose. Šiuo atžvilgiu pietinės slavų kalbos kartu su baltų kalbomis sudaro bendrą izoglosą (plg. s. sl. МЛЪЗѪ, bulg. мълзя́, s.-kr. мýзем, slov. mółzem; lie. trm. mi̇̀lžti, mélžu).
Šaltinis:
Бернштейн 1961, 74
Antraštė:
mi̇̀lžti
Straipsnelis:
Sl. s. prasl. *melka (s. bulg. млѣко ir t.t.) ‘pienas’ dėl fonetikos dalykų negali būti laikomas germanizmu, plg. go. miluks, vo. Milch. Šią sl. lytį veikiau laikykime ide. *melg- ‘melžti’, plg. lie. mélžiu, mi̇̀lžti, lo. mulgeo, vok. melken bei ide. *melk- ‘šlapias, drėgmė’, plg. gr. μέλκιον ‘Quelle’, bulg., s.-kr. млака ‘pelkė’, kontaminacija.
Šaltinis:
Georgiev 1979, 36
Antraštė:
mi̇̀lžti
Straipsnelis:
(Straipsnyje apžvelgiami kentum elementų slavų kalbose. Remiamasi rekonstruota bendrąja slavų forma ir įvairių kalbų pavyzdžiais). Sl. *melko yra diskusinis, kadangi slavų kalbose vartojamas senas ide. veiksmažodis *mьlzǫ, *melsti ‘melžti’ (pvz., r. bažn. sl. mъlzu, mlěsti, slov. mólzen, mlésti // mólsti) ir jo vediniai. Visos formos remiasi ide. *melg̑ su įprastu sateminėms kalboms virtimu z (plg. Pokorny 722–723 prie *mē̆̌lg̑- arba *meləg̑-?) ‘nubraukti, šluostyti(s)’, europietiškai ‘melžti’, pvz., gr. ἀμέλγω, lo. mulgeō, -ēre, s. v. a. milchu, lie. mélžiu, mi̇̀lžau, mi̇̀lžti, ir t. t.
Šaltinis:
Gołąb 1972, 70
Antraštė:
mi̇̀lžti
Straipsnelis:
žr. mėgti
Šaltinis:
Seebold 1970, 342–343

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas