Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mókyti
Straipsnelis:
Oset. nymūʒyn : nymyğd|nimoʒun: nimuğd ‘į ką nors rodyti, rekomenduoti’. Kilęs iš *ni-mauč-. Reikia skirti nuo mauč- ‘nuimti, nuplėšti’ žodyje ræmūʒyn. Pirminė reikšmė buvo ‘rodyti, mokyti’. Plg. persų āmūxtan : āmūz, pehlevi āmōxtan : āmoč, part. ham-mōž ‘mokyti’, sogdų *mōčak (mwčk) ‘mokytojas’, av. ašə-maoγa- (= *ahra-mauka-) ‘pikto mokytojas’ (Hansen, ZDMG 1940, XCIV 143 ir toliau); su kitu balsiu: lie. mokyti, la. mâcît ‘mokyti’, r. на-мекать ir kt.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ II, 205
Antraštė:
mókyti
Straipsnelis:
žr. klausti
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 159–160

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas