Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mornavóti
Reikšmė:
veltui gaišti
Straipsnelis:
Rytų Lietuvoje per slavus atėję skoliniai dažnai turi balsį o vietoj įprastinio a [...]. Tai gali būti susiję ne tik su palyginti vėlyvu * virtimu o, bet ir ankstyvu tų žodžių patekimu į vietos tarmę [...]. LzŽ o neretai turi žodžiai, kitur Rytų Lietuvoje nevartojami arba išlaikantys a, pvz. [...] kvosas ‘gira’, (квас, kwas), morkà ‘pašto ženklas’ (марка, marka), mornavoti ‘veltui gaišti’ (мармнава́ць) ...
Šaltinis:
Zinkevičius 1986c, 68

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas