Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
murdýnas
Straipsnelis:
Gr. βράσσω, aor. ἔβρασα, ἔβράσθην, perf. βέβρασμαι ‘suplakti, vėtyti’, pasyve ‘virti’, praes. kamienas βράζω reiškia ‘virti’, ‘bambėti’. Bezzenberger, BB 27, 152 ir toliau, seniai sugretino su la. murdêt ‘virti’, lie. murdýnas ‘versmė’, mùrdyti ir t. t. Paprastas galimumas.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 193

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas