Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mýnė
Reikšmė:
Morast, Schwingrasen
Straipsnelis:
žr. pominis
Šaltinis:
Gliwa, Stukonis 2008, 61–72
Antraštė:
mýnė
Reikšmė:
Sumpf, Morast
Straipsnelis:
[Aptariama slavų hidronimija. Kai kurie hidronimai turi ‘senas europietiškas’ šaknis ir slavų priesagas. Pvz.:] sl. Minożka, Minoga, Mnoha, Mnoga [ir kt., priesaga -og-], Mień, Mienia, Main, plg. lie. mýnė ‘Sumpf, Morast’, la. min̡a ‘morastige Stelle’, main̡a ‘Sumpf, Morast’.
Šaltinis:
Udolph 2010, 178

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas