Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nýkštis
Straipsnelis:
žr. inkštys
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 52–54
Antraštė:
nýkštis
Straipsnelis:
Bendrabaltiškos kilmės yra pr. instixs ‘nykštys’ […], lie. nýkštis, la. īkšķis ‘t. p.’.
Šaltinis:
Euler 1983, 40

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas