Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
našùkas
Straipsnelis:
žr. lepukas
Šaltinis:
Solta 1974, 98
Antraštė:
našùkas
Reikšmė:
krovinių nešėjas
Straipsnelis:
u-kamieno ir išplėtimo guturaliniu giminystę rodo dar gr. νηλυκός : νῆλυς. Žinoma ir slavų praktika tipo sladъkъ ‘saldus’ santykyje su lie. saldùs […]. Formaliai panašūs, bet funkciškai skirtingi yra lietuvių ir s. indų k-išplėstiniai̇̃: jie turi substantyvinę reikšmę ir dažniausiai padaromi iš veiksmažodžių kamienų [dėl baltų: P. Arumaa, Sur l'histoire des adjectifs en -u- en balto-slave (Årsbok Slav. Inst. Universität Lund 1948/1949) 40 tt.]. Prie lie. lepùs priklauso lepùkas ‘lepūnas’, prie našùsnašùkas ‘krovinių nešėjas’. Indų kalboje randame veiksmažodinius daiktavardžius su participine funkcija: kṣodhu-ka ‘alkstantis’, kāmuka- ‘meilužis’.
Šaltinis:
Solta 1974, 98

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas