Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
namiẽ
Straipsnelis:
žr. namas
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 224–225
Antraštė:
namiẽ
Straipsnelis:
žr. namas
Šaltinis:
Hamp 1980, 44
Antraštė:
namiẽ
Straipsnelis:
Tarp lie. (nam)iẽ < *ei ir (nam)ai̇̃ yra tik apofonijos skirtumas. Ne atsitiktinai tą pat galima matyti graikų kalboje tarp „loc.“ sg. οἴκοι / οἴκει ir nom. pl. οἶκοι. Tas pat skirtumas yra tarp lie. nom. pl. tiẽ ir sg. neutr. tai̇̃.
Šaltinis:
Palmaitis 1988, 140

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas