Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
narsà
Straipsnelis:
*narsā, -sas, plg. lie. narsà (4), nar̃sas (4) ‘Tapferkeit’, narsùs : nértėti ‘toben’. Ide. šaknis nežinoma: *nerht- : *nórt-so-?
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 183
Antraštė:
narsà
Reikšmė:
narsumas, drąsumas
Straipsnelis:
Kartais labiau priimtinas kitos kalbos dalies pamatinis žodis, nekaip nurodyta, pvz.: narsà ‘narsumas, drąsumas’ : nir̃sti (16 p., turi būti narsùs; trm. narsà ‘noras, geismas’ galėtų likti poroje su nir̃sti ‘labai norėti’, panašiai kaip senųjų raštų narsa ‘didelis pyktis, įnirtimas’ santykiauja su nir̃sti ‘smarkiai pykti, niršti’, tik čia reikėtų kalbėti ne apie [97] darybos formantą -a, o apie -sa).
Šaltinis:
Urbutis 1975, 97–98
Antraštė:
narsà
Reikšmė:
noras, geismas; įnirtimas
Straipsnelis:
trm. narsà ‘noras, geismas’ galėtų likti poroje su nir̃sti ‘labai norėti’, panašiai kaip senųjų raštų narsa ‘didelis pyktis, įnirtimas’ santykiauja su nir̃sti ‘smarkiai pykti, niršti’, tik čia reikėtų kalbėti ne apie [97] darybos formantą -a, o apie -sa).
Šaltinis:
Urbutis 1975, 97–98
Antraštė:
narsà
Straipsnelis:
žr. nertėti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 82–83

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas