Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nartùs
Reikšmė:
užsispyręs, kietasprandis…
Straipsnelis:
Lie. nartùs ‘užsispyręs, kietasprandis…’, nirtùs ‘turintis nirtulį’. Šalia nartùs yra tik priesaginis nártina (-ìno, -inti) ‘erzinti, pykinti’; plg. ir nar̃tas ‘pyktis, įniršis’. Variantą nirtùs palaiko nir̃sta (nir̃to, nir̃sti) ‘smarkiai pykti…’. Dėl izoliuoto vokalizmo senesnis yra nartùs, tai patvirtina ir varianto platesnis vartojimas bai a laipsnio pasirodymas ir kituose deverbaliniuose vardažodžiuose.
Šaltinis:
Vanags 1994, 42

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas