Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nar̃vas
Straipsnelis:
*narvas, *-vā lytyse lie. nar̃vas, narvà (4) ‘Bienenzelle’ : nérti ‘eintauchen, hineinschlüpfen’.
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 184
Antraštė:
nar̃vas
Straipsnelis:
s. r. ponorovъ (resp. ponorovь) ‘lerva, žemės kirmėlė’, č. pon(d)rav, pon(d)rava, le. senųjų raštų kolektyvinis daiktavardis pandrovie. Sl. *norv-o- egzistuoja maždaug nuo baltų-slavų epochos. Jo atitikmuo yra lie. nar̃vas, kuris kilęs iš veiksmažodžio neriù, nė́riau, nérti ‘nardyti; staiga pasirodyti; prasmukti į vidų’. Dėl reikšmės – šis žodis slavų kalbose vartojamas kaip nomen agentis, o baltų – nomen loci.
Šaltinis:
Otrębski 1949
Antraštė:
nar̃vas
Reikšmė:
Zelle der Bienenkönigin, Vogelkäfig, Vogelbauer
Straipsnelis:
(ner-) nor- ‘įdauba; duobė, ola’[…] : lie. nar̃vas, narvà ‘Zelle der Bienenkönigin, Vogelkäfig, Vogelbauer’, ùžnarvė, -is ‘heimliches Gemach, abgelegener Winkel im Hause, Versteck (slėptuvė)’, nartas ‘kampas (Ecke, Winkel)’; s. bažn. sl. nora ‘ola, slėptuvė’, s. r. nora, r. norá ‘ola’, ukr. norá ‘ola, požeminė slėptuvė’, č. nora, le nora, nura, slov. pónor ‘nuogrimzdis’[…], s. r. ponorovъ ‘sliekas’, ukr. norýća ‘lauko pelė, kirmėlė’, slaviški audinės vardai[…] r. nórka, ukr. norýća, nírka[…] s. sorb. nórc.
Šaltinis:
Merlingen 1978, 85
Antraštė:
nar̃vas
Reikšmė:
narvas; avilys
Straipsnelis:
žr. gurbas
Šaltinis:
Откупщиков 1976, 65–67
Antraštė:
nar̃vas
Straipsnelis:
Lie. nar̃vas siejimas su lie. nérti ‘nerti (į vandenį); panirti (į urvą)’ kelia abejonių, nes lietuvių kalboje nėra darybos modelio, leidžiančio taip gretinti. Priesaga -va(s) yra neproduktyvi ir turi kitą derivacinę reikšmę, plg. lie. sparvà, spar̃vas : spìrti, spìria, spýrė. Ten, kur darybinė semantika gali būti panaši, plg. lie. pil̃vas : pìlti, pìla, pýlė, lyginti trukdo šakninio abliauto nebuvimas.
Šaltinis:
Темчин 2000, 190–197

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas