Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
negì
Straipsnelis:
žr. gu
Šaltinis:
Chantraine DEG I, 213
Antraštė:
nègi
Straipsnelis:
Pr. neggi 25₈ ‘nei’ [ir kt.] : lie. nègi (< ne + -gi), s. i. nahi ‘ne’.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 265
Antraštė:
negi
Straipsnelis:
Prabaltoslavų disjunktyviniu jungtuku galima laikyti paralelinę ide. sakinio neigimo *nei formą, išlaikytą lie. nei ‘nei, kaip, vargu’, la. nei ‘nei’ ir slavų ni ‘nei […]’ žodeliuose. Baltų inovacija yra s. lie. negi, pr. neggi, la. nedz […]. Lietuvių kalboje yra ir forma neigi, negu, neigu, o la. ne vêl ‘dar ne’.
Šaltinis:
Bednarczuk 1967, 72
Antraštė:
negi
Straipsnelis:
žr. negu
Šaltinis:
Mańczak 1994, 96

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas