Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
néndrė
Straipsnelis:
[Arm.] net, gen. netii 478 ‘strėlė’. [426] Hübschmann AG; Walde Pokorny II, 329. Vieninteliai atitikmenys yra iranų kalbose: n. persų nai ‘fleita’, nei ‘meldas, nendrė’, pehl. nai ir nad (plg. Horn, Neupersische Etymologie 1893, 237 ir 385) ir s. i. nada- ‘meldas, nendrė’. Ar ši arm.-arijų izoglosa toliau susijusi su lie. néndrė ‘Schilfrohr’, nėra visiškai aišku²⁰ [²⁰ pritaria Perssonas, Beiträge 814, išnaša 1; tačiau plg. Fraenkel 493].
Šaltinis:
Solta 1960, 425 t.
Antraštė:
néndrė
Straipsnelis:
Het. nata-, nati- ‘nendrė, meldas, strėlė’ [žr. Otten, OLZ. 50 [1955, 392; Hethitische Totenrituale [Berlin 1958] 121], luv. natatt- ‘rosseau’ [Laroche, Dictionnaire de la langue Louvite 74] yra su ved. nadá- ‘nendrė’ tikrai iš seno giminiškas, kaip ir av. naδa-, nauj. persų nay ‘nendrė’ ir t. t., arm. net-, -i ‘strėlė’, galbūt ir lie. néndrė [Fraenkel LEW I 493; Bailey TPS 61 t.].
Šaltinis:
Mayrhofer 1965, 255⁵⁶
Antraštė:
néndrė
Straipsnelis:
žr. švendras
Šaltinis:
Duridanov 1973, 53–55

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas