Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nerìs
Reikšmė:
bebras
Straipsnelis:
žr. nerti
Šaltinis:
Merlingen 1978, 85
Antraštė:
néris
Reikšmė:
bebras
Straipsnelis:
Šalia lie. bẽbras yra ir lie. néris iš lie. nérti, plg. bẽbras nẽria į vándenį, todėl bẽbras = néris.
Šaltinis:
Топоров 1997 (1998), 411—412, 460

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas