Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
niaũras
Straipsnelis:
Jotvingių Naura ‘Narevo upė’ sietina su lie. niaũras, niaurùs ‘nykus, nejaukus’, paniùrti ‘apsiniaukti’ ir kt.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 77
Antraštė:
niaũras
Reikšmė:
wer durch die Nase spricht; Näseler (kas/kuris pro nosį kalba, niurzga, neaiškiai kalba)
Straipsnelis:
žr. niaurus
Šaltinis:
Dini 1996, 43–44

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas