Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
niaurùs
Straipsnelis:
žr. niauras
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 77
Antraštė:
niaurùs
Reikšmė:
finster, düster; mürrisch, näselnd
Straipsnelis:
Kiparskis, siedamas etnonimą Neuroi su lie. niaurùs, niaũras, ko gero, teisus, tačiau reikia turėti omenyje, kad šie lie. žodžiai reiškia ne tik ‘finster, düster’, kas iki šiol vis būdavo akcentuojama, bet ir ‘mürrisch, näselnd’. Plg. niáura, niaũras , niaurỹs -ė̃, tam tikrose tarmėse vartojamus reikšme ‘wer durch die Nase spricht; Näseler’ (‘kas/kuris pro nosį kalba, niurzga, neaiškiai kalba’), vedinius niauróti ‘durch die Nase sprechen’ niurnė́ti ‘murmeln, undeutliche Laute aussprechen’; la. ņauras, ņura (iš ņurât), paneigiant vyraujančią hipotezę apie pastarųjų ryšį su vid. ang. ar vid. vok. nurnen. Taigi Neuroi reikštų tautą, kuri „kalbėjo pro nosį“ (‘näselnd [d.h. mit der/durch die Nase] sprach’).
Šaltinis:
Dini 1996, 43–44

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas