Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nosinė
Straipsnelis:
Žodžiai, reiškiantys ‘nosinė’, aptinkami tik naujosiose kalbose. Senosiose k. atskiro žodžio šiai sąv. žymėti nebuvo, jeigu nosinės ir buvo vartojamos, tai jos buvo vadinamos tuo pačiu žodžiu, kaip ir sąv. ‘rankšluostis’ ar kt. (plg. lo. mantēle, gr. χειρόμακτρον). Lie. nosinė, mot. g. būdv. nosinis : nosis. Kitose kalbose šią sąv. žym. žodžiai dažniausiai siejami su sąv. ‘medžiaga, audinys’, ‘kišenė’, ‘pūsti’, ‘šnirpšti’ ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 447

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas