Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nýtys
Straipsnelis:
žr. nytis
Šaltinis:
Eckert 1972a, 609–610
Antraštė:
nýtys
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] lie. nýtys = serb. nȉti.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 342
Antraštė:
nýtys
Straipsnelis:
[Rec.: Eckert R., Die Nominalstämme auf -i im Baltischen…, 1983] Eckertas […] gana atsargiai suponuoja skolinių statusą 5 žodžiams: […] [74] lie. nýtys, pìršys ir la. gursts esą gauti iš slavų kalbų.
Šaltinis:
Stundžia, Venckutė 1986, 74–75

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas