Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
okòpas
Reikšmė:
apkasas
Straipsnelis:
Dvikalbėje aplinkoje dėl kitos kalbos sinonimo įtakos atsiranda žodžių pakitimų: lie. atkòpas (Noreikiškės) ‘apkasas’, plg. skolinį okòpas ‘apkasas’ (le. kopać ‘kasti’) ir lie. atkàsti.
Šaltinis:
Zinkevičius 2011b, 134

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas