Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ómoti
Reikšmė:
kimšti, godžiai valgyti; be saiko, pilna burna valgyti
Straipsnelis:
La. ãmrija (ir variantai) ‘ernis’ pirmasis komponentas, Zepo (1962, 101) laikomas skoliniu iš Baltijos finų kalbų, turi semantiškai tinkamą atitikmenį ir pačiose baltų kalbose, plg. lie. dial. ómoti ‘kimšti, godžiai valgyti’ (Naktinienė 1988, 232), LKŽ 8, 1004 ómoti ‘be saiko, pilna burna valgyti’, priómoti ‘daug privalgyti’. Labai neįtikėtina, kad lie. forma su akūtine šaknimi būtų pasiskolinta iš Baltijos finų ahm-. Greičiau rytų bl. *ām- gali būti laikoma kilusia iš ide. *omə- (Pokorny 778) ‘energisch vorgehen’ su baltų kalboms būdinga pirminio *ō substitucija į *ā [6 išn.: Panaši bazė *om-, ōmo-s ‘raw, bitter’ (Pokorny 772), plg. s. i. āmād- ‘rohes Fleisch essend’ = gr. ὠμηστής ‘rohes Fleisch fressend’, mažiau įtikima dėl semantikos.].
Šaltinis:
Young 2001, 164–165

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas