Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
óras
Reikšmė:
išorinė erdvė
Straipsnelis:
žr. oran
Šaltinis:
Топоров 1979 (1981), 149–150
Antraštė:
óras
Reikšmė:
atviras laukas; laukas (priešpastatant uždaroms patalpoms)
Straipsnelis:
Lie. ora : la. āra ‘atviras laukas; laukas (priešinant uždaroms patalpoms)’ kilo greičiausiai iš lie. árti, la. art šaknies. Semantinis vystymasis: ‘atviras laukas, outdoors’ → ‘oras’.
Šaltinis:
Buck 1949, 64
Antraštė:
óras
Straipsnelis:
Kiekviena baltų kalba turi skirtingą pavadinimą. Lie. óras yra susijęs su veiksmažodžiu árti (plg. õrė). Reikšmė ‘oras’ išsirutuliojo iš reikšmės ‘neužstatytas plotas, laukas’, kurią dar pastebime la. ârs (ârã) ‘kieme, lauke [213], iš išorės’.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 213–214
Antraštė:
óras
Straipsnelis:
žr. laukas
Šaltinis:
Непокупный 1967, 71–75, 80–81
Antraštė:
óras
Straipsnelis:
Jotvingių arʃ ‘dūmas’, plg. lie. óras, la. âra, âre, ârs ‘erdvė, laukas’. Jotvingių dumo turi reikšmę ‘tamsu’.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 69
Antraštė:
óras
Straipsnelis:
Jeigu jotvingių argikaʃ ‘vaivorykštė’ yra sudurtinis žodis, tai ar- galėtų būti sietina su lie. óras, la. âra, ârs, plg. lie. orãrykštė, (Nida) arykštė ‘vaivorykštė’; -gikaʃ – su lie. gỹkaruoti ‘eiti, bėgti’ (?). Jeigu jotvingių argikaʃ yra priesagos vedinys, tai šaknį arg- galima sieti su lie. argóti ‘mušti, plėšti, draskyti’.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 69
Antraštė:
óras
Straipsnelis:
Tai, kad latvių kalbos laužtinė priegaidė, būdinga žodžiams, atitinkantiems lietuvių kalbos 3 kirčiuotės vardažodžius, yra ne atsiradusi dėl kirčio atitraukimo, o yra dėsningas nuo seno nekirčiuoto akūto refleksas, be kitų argumentų, rodo ir tai, kad ji būdinga, pvz., kai kuriems o kamieno vienaskaitiniams daiktavardžiams, kurių visos formos kirčiuojamos kamiene, pvz., ârs ‘laukas’, zuôds ‘smakras’ (plg. lie. óras a. p. 3; žándas a. p. 3).
Šaltinis:
Olander 2009, 119

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas