Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
orìnis
Reikšmė:
išorinis, paviršiaus
Straipsnelis:
žr. oran
Šaltinis:
Топоров 1979 (1981), 149–150

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas