Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
otùs
Reikšmė:
eilfertig, behend, Eile habend, dringend
Straipsnelis:
[Pagal het. hatta- ‘kapoti, (nupjauti)’, (su)mušti; skylę daryti’, s. i. átka- ‘pjaunamasis ginklas, kirvis’ ir kt. naujai atstatytai ide. šakniai *Hat- ‘pjauti, kapoti, durti’ veikiausiai priklauso ir toliau minimi žodžiai.] Pokorny 345 nurodo *ētro- ‘greitas, mitrus, smarkus’, kuri glūdi s. v. a. ātar ‘smailas. aštrus, jautrus, įžvalgus, greitas, spartus’, ags. āēdre ‘tučtuojau, visiškai’, s. saksų ādro ‘t. p.’, s. š. germ. ādr ‘anksti, anksčiau’; toliau eina su s. *ā- lie. otùs ‘eilfertig, behend, Eile habend, dringend’, otu adv. ‘greitai’, la. ãtrs ‘greitas, mitrus, smarkus, karštas, ūmus’, lie. otrùs ‘lebhaft, feurig, temperamentvoll, gienig (beim Fressen und Trinken)’, prabl. *ātú-s, *āt-ra-s. Čia esanti pagrindinė reikšmė ‘greitas, vikrus, miklus’ yra kilusi iš reikšmės ‘aštrus’: plg. iš *a- ‘aštrus, duriantis’ kilusį lo. acu-pedius, ide. *ōús ir gr. ὀξύς ir […] het. hatta-nt- ‘protingas’ […], kuris laikomas galimu šaknies [ide. Hat-] atstovu […], – [semantinis] perėjimas į dvasinę sritį, kuris iš dalies pasitaiko ir minėtoje [68] bl.-germ. žodžių grupėje (lie. otrùs, ypač s. v. a. ātar!), dabar gali būti visai lengvai suvokiamas. […] dėl *āt-ú- kaip paralelę ir galimą priesagos šaltinį reikėtų paminėti ide. *ōú-. Tiesa, vokalizmą [rekonstruoti] yra sunku, tačiau dėl *ēt-ró- aptariamos šaknies pagrindinis laipsnis galėtų būti laikomas būtent *HeHt-, tai leidžia het.-av. prezentą kildinti arba iš *HaHt-, arba iš *HoHt-; kadangi senovinis *eH prieš priebalsius o-laipsnyje veikiausiai duoda ne ō, o ā, haHa- = āθa- savo vokalizmu gali būti lyginami su bl. āt- žodžiuose *ātras, ātús.
Šaltinis:
Čop 1958, 67 t.

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas