Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pū́ras
Straipsnelis:
[Priminsiu tuos le. kalbos baltizmus (žr.: Лаучюте Ю. Словарь балт. в сл. яз. Л., 1982), kurie fiksuojami jau s. le. kalboje:] pur (p. 32) ‘grūdų mato vienetas’: 1590 – lie. pū́ras ‘svorio matas’.
Šaltinis:
Safarewicz 1983, 350
Antraštė:
pū́ras
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. пу́ра (пуp) ‘toks grūdų saikas (pūras, ašmainis)’ – trm. žr. Blesė StB V 17; dažnas (vyr. g.) sen. dokumentuose (Lietuvoje ir Latvijoje), bet daugiausia lenkiškuose, žr. Jablonskis LŽ 191–193 ir kitur; plg. r. trm. пу́рка ‘tokia grūdų matuoklė, svarstyklės’ Dalis ТС III 539; le. trm. (sen.) pur ‘toks grūdų saikas’ SJP V 435 < lie. pū́ras (la. pū̃rs)? Kad į sen. dokumentus pur (пур) yra patekęs iš lietuvių bei latvių kalbų, vargu ar reikėtų abejoti. Mažiau aiškus santykis su r. пу́рка (ir kt.) – Fasmeris REW II 465 t. ir Frenkelis LEW 671 t. laiko giminiškais žodžiais.
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 68
Antraštė:
pū̃ras
Straipsnelis:
[Aptariami ide. *‑UH‑ raida graikų kalboje (*‑íh₂‑ > *‑‑ vs. *‑ih₂‑ > *‑i̯ā‑, etc.).] Potencialiai problemiškas yra gr. πῡρός ‘wheat’, paprastai vartojamas dgs. πῡρόι. Jei M. Jandos (Eleusis, Das indogermanische Erbe der Mysterien, Innsbruck, 2000, 47) analizė – žodis yra ro-darinys iš šaknies peu̯h₂- ‘cleanse’ – teisinga, gr. πῡρός galima aiškinti tuo, kad pradžioje buvo vns. *puh₂rós : kolekt. *púh₂rah₂ → *puh₂rós : kolekt. *puh₂rói, bet su *‑úh₂‑ > *‑ū‑ pagal kolektyvą. Plg. lie. vns. pū̃ras ‘a single grain of winter wheat’ prieš dažnesnį dgs. pūraĩ ‘winter wheat’.
Šaltinis:
Olsen 2009, 360
Antraštė:
(pūras)
Straipsnelis:
žr. pūrai
Šaltinis:
Lubotsky 1988, 136

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas