Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pūslė̃
Straipsnelis:
žr. dumšlė
Šaltinis:
Mažiulis 1979b, 147
Antraštė:
pūslė̃
Straipsnelis:
žr. dumti
Šaltinis:
Ademollo Gagliano 1991, 155–157
Antraštė:
puslė̃
Straipsnelis:
žr. pūsti
Šaltinis:
Endzelīns DI IV(2), 272
Antraštė:
pūslė̃
Straipsnelis:
Lie. pūslė̃, la. pùslis. Žr. taip pat: lie. pũsti, la. pùst ‘pūsti, dvelkti’. Etimologiškai giminingi: s. i. pūtkarōti, phutkarōti ‘dūmai, pūtimas, dvelksmas’, norv. dial. fo̸ysa ‘kilti’, s. sl. puxati ‘pūsti, dvelkti’, r. pyxát‘ ‘dūsuoti, švokšti, atsidusti’, lo. pustula ‘pustulė, pūslė, pūlinėlis’, gr. phũsa ‘kvėpavimas, dvelksmas; dujų susikaupimas; dumplės’, phusãn ‘pūsti, leist dūmus, dvelkti’. Ide. *pu-, *pū-, *phū- *phu- ‘pūsti, dvelkti, kilti, augti, didėti’.
Šaltinis:
Steinbergs 1996–1997, 30
Antraštė:
pūslė̃
Straipsnelis:
[Recenzuojamas T. Sciaškovič
Šaltinis:
Grinaveckienė 1973, 221
Antraštė:
pūslė̃
Straipsnelis:
žr. pūkšlė
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 191

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas