Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
paistinti
Reikšmė:
gydyti
Straipsnelis:
žr. istymas
Šaltinis:
Karaliūnas 1994, 126
Antraštė:
paistinti
Reikšmė:
gydyti, vaistyti
Straipsnelis:
Žodžius paistymas ir paistinti (Kel 1881 V 27) LKŽ IV 153 aiškina ‘pagydymas’ ir ‘pagydyti’... (priešdėlis pa- ir šaknis ist-. Kad iš tikrųjų čia esama paistymas ‘gydymas’ ir paistinti ‘gydyti’, taigi šaknies paist-, aiškiai matyti iš... paistyti (-o, ) ‘gydyti, vaistyti’ ir paistas ‘vaistas’ (J¹). Iš pastarojo veiksmažodžio su priesaga -mas ir yra pasidarytas ‘Naujojo keleivio’ paistymas. Kaip váistyti (-o) ‘gydyti’, váĩstas < *vaid-(s)t- skiriami žodžiai, pr. waidimai ‘mes žinome’, s. sl. v̌děti ‘žinoti’ ir galų gale lie. iš-výsti (-výdo) ‘pamatyti’ (127), veizdė́ti (véizdi) ‘žiūrėti, ieškoti’, taip pat ir paistinti, paistyti, paistas ‘vaistas’, matyt, toliau yra susiję su páistyti (-o) ‘niekus kalbėti, plepėti, sapalioti, galvoti, mąstyti’; ‘kreipti dėmesį, paisyti...’, páisyti (-o) ‘kreipti dėmesį, reaguoti, žiūrėti, stebėti, stengtis suvokti, suprasti’. Ta proga reikėtų prisiminti dar peistúoti (-úoja, -ãvo) ‘rekomenduoti, parūpinti’ ir piestúoti (-úoja, -ãvo) ‘t. p’ J (LKŽ IX 748, 927) kaip galinus šios šaknies atstovus.
Šaltinis:
Karaliūnas 1994, 126

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas