Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pajupa
Reikšmė:
apatinis sijonas
Straipsnelis:
žr. jupikas
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997a, 93t.

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas