Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
palė́gti
Reikšmė:
to lie down
Straipsnelis:
žr. gulti
Šaltinis:
Robinson 1983, 248
Antraštė:
(pa)lė́gti
Reikšmė:
padėti, sunegaluoti
Straipsnelis:
F. Sławskis (Sławski F. Słownik etymologiczny jęz. polskiego. t. IV, zesz. 1(16), Kraków, 1970, 93), matyt, yra įsitikinęs, kad sl. *legt’i ‘(at)sigulti’ neturi atitikmenų bl. kalbose, nes kaip priešingybę minėtam sl. žodžiui pateikia *sěsti su atliepiniais bl. kalbose. Tačiau plg. lie. (pa)lė́gti ‘padėti, apsirgti’ bei galbūt lie. ligà ir jo lizdą.
Šaltinis:
Трубачев 1971 (1973)b
Antraštė:
(pa)lė́gti
Reikšmė:
niederlegen, schwächer werden
Straipsnelis:
E. Fraenkelio žodyne (plg. 350 p.) pateiktas lie. (pa)lė́gti yra skolinys iš ryt. Prūsijos vok. kalbos ir todėl negali būti laikomas esąs paveldėtas iš ide. prok.
Šaltinis:
Senn 1958, 598

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas