Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
palagnùs
Straipsnelis:
Įdomūs slavų priesagos elemento -l- ar -r- pakeitimo darybos formantu -nus atvejai lietuvių kalbos slavizmuose, laikytini darybinės slaviškų skolinių adaptacijos rezultatu: […] palagnùs ← le. uległy […].
Šaltinis:
Темчин 1994, 50

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas