Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
paletė̃lis
Reikšmė:
moteriškas švarkelis
Straipsnelis:
paletė̃lis (hibr.) ‘moteriškas švarkelis’, plg. lie. pãletas, páltas ‘ilgas storesnės medžiagos drabužis, apsiaustas’ iš le. palto, paleto ‘paltas’ ar br. палiто. (Fraenkel 1955–1965, 534; Sabaliauskas 1990, 249). Į slavų kalbas [161] pavadinimas atėjo iš prancūzų kalbos, plg. pranc. paletot ‘t. p.’. Prancūzai jį XIV a. gavo iš viduriniosios anglų kalbos, plg. ang. paltok ‘toks laisvas viršutinis drabužis’. (Įdomus faktas, kad anglai vėliau perėmė prancūziškąją žodžio formą, plg. ang. paletot). Anglų kalbos žodis sudarytas iš dviejų dėmenų: pal + tok. Antrojo dėmens kilmė neaiški. Anglų kalbos žodis pall ‘apsiaustas, mantija’ kildinamas iš lotynų kalbos, plg. lo. pallium ‘t. p.’, lo. palla ‘ilgas viršutinis drabužis’. Pastarojo kilmė neaiški. Galbūt jis giminiškas su s. sl. pelena ‘vystyklai’, s. isl. feldr ‘avikailių kailiniai; apsiaustas’, lo. pellis (Brückner SEJP 1927, 395; Dauzat 1954, 525 t.; Guiraud 1971, 84; Kluge EWD, 528; Klein 1966–1967, 1114, 1115; Webster 1976, 825; Oxford 1985, 642 t.; Фасмер ЕСРЯ, III, 194, 228–229; Kiparsky 1975, 157). Lie. paletė̃lis yra retas pavadinimas (Trkš; LKŽ IX 254). Páltas yra vienas pagrindinių viršutinių darbužių pavadinimų, paplitęs visoje Lietuvoje (LzŽ 183; DrskŽ 242; LKŽ IX 275; DŽ 490). Lit.: Klein, A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language, 1966–1967. Guirad, Les mots etrangers, Paris, 1971. Kiparsky, Russische historische Grammatik, III, Heidelberg, 1975. Webster’s New Collegiate Dictionary, Springfield, 1976. The Oxford Doctionary of English Etymology, 1985. Sabaliauskas, Lietuvių kalbos leksika, Vilnius, 1990.
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997b, 160

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas