Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pam̃pti
Straipsnelis:
žr. bumbulas
Šaltinis:
Chantraine DEG III, 880
Antraštė:
pam̃pti
Reikšmė:
aufdunsen
Straipsnelis:
papimpis – taip taiso parašymą papinipis E. 444 ‘(balno) pagalvis, Polster (des Sattels)’ : lie. pam̃pti ‘aufdunsen’, pam̃psas ‘tokia balno rūšis, toks balnas’, la. pàmpt, pempt, pim̃pis ir kt. žr. Walde-Pokorny II, 107 t.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 271
Antraštė:
pam̃pti
Reikšmė:
tinti, pūstis
Straipsnelis:
[Autorius aiškina armėnų kalbos fonetinės sistemos susidarymą.] Ide. *phamph- > arm. pʿampʿ-(b)-ušt ‘šlapimo pūslė’ (plg. lo. pampinus ‘naujas vynuogių ūgis’, lie. pam̃pti ‘tinti, pūstis’).
Šaltinis:
Джаукян 1982, 69
Antraštė:
pam̃pti
Straipsnelis:
Gr. πέμφιξ, -ῑγος f. pirminė reikšmė turėjo būti ‘kvėpavimas, dvelkimas, oras’, iš kur kas tuščias ar išsipūtęs ‘burbulas’ ir t. t. […]. Ekspresyvių žodžių grupė, kurios reikšmė aiški techninėje vartosenoje. Balsių e / o kaita ir žodis πομφός m. ‘apgaulė, pustula’ duoda archaiškos sistemos įspūdį. Tačiau ekspresyvi derivacija žodyje πέμφιξ yra būdinga graikų kalbai ir bent iš dalies speciali graikų kalbai žodyje πομφόλυξ [-ύγος f., retkarčiais m. ‘burbulas’], galima versti galvoti apie φλύζω, οἰνόφλυξ, φλύκταινα, plg.; antra vertus, βομβυλίδας· πομφόλυγας (Hes.). Ryšys tarp πέμφιξ ir πομφός yra panašus į tą, kuris egzistuoja tarp βέμβιξ ir βομβός. Be gr. pavyzdžių Friskas GEW po Prellwitzo primena ekspresyvią baltų grupę, kuri truputį skiriasi forma, ir, be to, nepastovią, kuri jungia lie. pam̃pti, pumpùlis, su sonoriniu bum̃bulas ir, antra vertus, su aspiruotu arm. pʿampʿušt ‘šlapimo pūslė’. Jei šie žodžiai yra giminiški, tai jie skiriasi smulkmenomis, kurios paaiškinamos ekspresyvumu.
Šaltinis:
Chantraine DEG III 880
Antraštė:
pampti
Straipsnelis:
Balto-slavų [pavyzdžiai]. Neproblemiški dėl paveldėto labialinio [191]: [...] pr. pomnan ‘Hinterer’ (pagal Vaillant Gr. Comp. IV 583 – su lie. pampti ‘aufblassen’, t. y. /pamp-na-/) [...]
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 192

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas