Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pãpžindūlis
Reikšmė:
papžindėlis
Straipsnelis:
Aptariama daiktavardžių priesagos -ūlis kilmė, nustatoma, kad vedinių priesaga -ūlis, -ūlė < -ulis, -ulė. Minėtoji priesaga pailgėjo gavusi nukeltinį kirtį (žemaičių tarmėse): pãpžindūlis ‘papžindėlis’.
Šaltinis:
Grinaveckis 1989, 81

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas