Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
patė́vis
Straipsnelis:
[…] neakcentuotas prefiksas: E 179 patowelis 'patėvis': lie. patėvis 't. p.', tėvẽlis 'tėvas' (deminutyvinė forma iš tė́vas.
Šaltinis:
Смочиньский 1987 (1989), 21
Antraštė:
patė́vis
Straipsnelis:
Remdamiesi rum. strungă, G. Reichenkron iškėlė teoriją, kad prefiksas po/pa- 'tipo, po- ('art, after-, nach-'), kurį turi baltai bei slavai (plg. pr. pa-towelis 'patėvis', pa-ssons 'posūnis', lie. patė́vis, pó-sūnis, la. patevis, pa-dēls 'posūnis', r. pa-synok, bulg. pa-sinok 'foster-son'), yra morfologinė ypatybė, bendra dakams bei balto-slavams [G. Reichenkron, Vorrömische Bestandteile des Rumänischen IV, Romanistisches Jahrbuch 11 (1960) 51–52]. Bet nustatyta, kad šis prefiksas atspindi vokiečių įtaką ir vargu ar sietinas su dakais. [E. Westh Neuhard, Scando-Slavica 5 (1959) 52–63] [Šį Reichenkrono teiginį kritikavo ir Hampas, plg. E. Hamp, The Position of Albanian, Ancient Indo-European Dialects, ed. H. Birnbaum and J. J. Puhvel (Berkely – Los Angeles 1963), p. 101–102].
Šaltinis:
Moutsos 1972, 258–259

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas