Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
paũsti
Reikšmė:
rengtis dėti kiaušinį
Straipsnelis:
žr. pautai
Šaltinis:
Grinaveckienė, Mackevič 1989, 70
Antraštė:
paũsti
Reikšmė:
rengtis dėti
Straipsnelis:
Lie. (i)au > br. о(ё) atvejai: br. по́цiць ‘dėti; išskirti iš savęs’ turi būti giminiškas lie. paũsti ‘rengtis dėti’ (lie. paũsti > паўсць > пoўсць + br. -iць > по́сцiць > по́цiць), dar plg. paũtas ‘kiaušinis’, pãpautas, papautė̃ ‘nuospauda’.
Šaltinis:
Grinaveckienė, Mackevič 1989, 71

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas