Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pa-velė́ti
Reikšmė:
die Wäsche eine Zeitlang mit dem Waschholz („Bleuel“) klopfen oder mit den Händen reiben, waschen
Straipsnelis:
Tam tikrų vandenvardžių praforma – bl. *Pavele, plg. lie. pa-velė́ti ‘die Wäsche eine Zeitlang mit dem Waschholz („Bleuel“) klopfen oder mit den Händen reiben, waschen’ (Senn Wb II 967, plg. BH 440). Visi kiti apeliatyvai yra tik priesaginės formos: velė̃klės ‘Waschplatz’ Dusetose (DLKŽ 927; ŽD 200), velė̃klos Dysnoje ir apie Seinus (LEW 1219; ŽD 195); taip pat vandenvardžiai lie. Velė́kla, dial. Velė̃klis ir sudurtinis žodis Velė̃k-pelkis (UEV 189). Plg. la. veļa ‘Wäsche’ ir velêt ‘waschen’ (LEW 1219).
Šaltinis:
Schall 1966, 24

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas