Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
akiẽs pavydulis
Reikšmė:
Augapfel
Straipsnelis:
weydulis E. 81 ‘sehe’ (= ‘Augapfel’) : widdai, waist, lie. akiẽs pavydulis.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 335
Antraštė:
pãvydūlis
Reikšmė:
pavyduolis
Straipsnelis:
Aptariama daiktavardžių priesagos -ūlis kilmė, nustatoma, kad vedinių priesaga -ūlis, -ūlė < -ulis, -ulė. Minėtoji priesaga pailgėjo gavusi nukeltinį kirtį (žemaičių tarmėse): pãvydūlis ‘pavyduolis’.
Šaltinis:
Grinaveckis 1989, 81

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas