Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pelnýti
Straipsnelis:
žr. peldėti
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 274
Antraštė:
pelnýti
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] (lie. pelnýti = s.-kr. plijèniti).
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 339
Antraštė:
pelnýti
Straipsnelis:
Toch. B pläṅk-, plyaṅk-, plyeṅk-, plyäñc- 'būti parduodamam; (kauz.) pardavinėti' su formomis: praes. med. pläṅketrä, praet. act. plaṅka, part. praet. peplyaṅku, praet. act. plyeṅksa, subst. verb. plyäñcalñe. Šis veiksmažodis priklauso ide. kamienui *peln-, kurį turi lie. pel̃nas, pelnýti, s. sl. plěnъ 'laimikis, grobis' (λάφυρον), s. i. páṇate 'pirkti, mainyti' ir t. t. Toch. B pläṅk- ir t. t. yra senasis *-n- kamienas (plg. *peln̥-) išplėstas *-q(o)-: *peln-q(o)-. Veiksmažodį reikia kildinti iš vardažodinės formos. Kas liečia išplėtimą *-q(o)-, aš nurodau paprastą palyginimą, kad greta gr. πέρνημι 'parduoti' taip pat yra lie. perkù. [378] Tuo tarpu kai forma pläṅk- reprezentuoja ide. *peln̥q-, tai plyaṅk- (a < ä́) kilo iš ide. *pelenq-, o plyeṅk- iš ide. *pelēnq-, tokiu būdu greta *peln- (lie. pel̃nas) taip pat reikia rekonstruoti *peln̥-, *pelen- ir *pelēn-.
Šaltinis:
Windekens 1976, 378–379

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas