Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pìlkšis
Reikšmė:
hare, horse
Straipsnelis:
Knygoje aptariami pragermanų n kamieno daiktavardžiai, iš kitų kamienų daiktavardžių išsiskiriantys vokaline ir konsonantine šaknies variantų įvairove. Viena iš n kamieno daiktavardžiams būdingų šaknies balsių alternacijų yra *e : *a kaita, ji būdinga ir ‘hare’ reikšmės leksemoms. Rekonstruojami du pragerm. *hesō, *haznaz ‘hare’ kamieno variantai: 1. *hesan-: nynorsk jase m. ‘t. p.’; 2. *hezan-: isl. héri (= hjeri) m. ‘t. p.’; 3. *hasan-: s. vok. a. haso m. ‘t. p.’, vid. vok. a. hase m. ‘t. p.’, vok. Hase, vid. vok. ž. hase m. ‘t. p.’, vid. olandų haas, s. fryzų hasa m. ‘t. p.’; 4. *hazan-, -ōn-: s. isl. heri m. ‘t. p.’, s. šv. hare, hære m. ‘t. p.’, šv., norv., da. hare ‘t. p.’, s. gutnų heri ‘t. p.’, farerų hara f. ‘t. p.’, s. ang. hara m. ‘t. p.’. n kamieno dariniai turėtų būti gana seni, kadangi šaknis *ḱh₁s- su priesaga n paliudyta germanų, baltų ir italų bei keltų kalbose. Tradiciškai, n kamieno formos išvedamos iš būdvardžio, reiškiančio ‘grey’, pvz.: s. vok. a. haso, s. isl. hǫss ‘grey’ < *ḱh₁s-uo- ir lo. cānus ‘grey’ (~ s. vok. a. hasan ‘polished’?) < *ḱh₁s-no- (plg. lie. pìlkas ‘grey’ → pìlkšis ‘hare, horse’, taip pat panašių reikšmių lie. šir̃vasšir̃vis). Vis dėlto lo. cānus ‘grey’ gali būti išvestas iš n kamieno. Panašiai, s. isl. hǫss, s. vok. a. haso ‘grey’ galėtų būti ‘hare’ reikšmės žodžio dariniai, nes spalvą reiškianti priesaga *-wa- germanų kalbose yra produktyvi.
Šaltinis:
Kroonen 2011, 200–202

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas