Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pir̃šti
Straipsnelis:
žr. meklys
Šaltinis:
Solta 1970, 74
Antraštė:
pir̃šti
Straipsnelis:
Gerai žinomą šaknį *perk-/*prek-, be reikšmės skirtumo, plačiai reprezentuoja du kamienai. Lo. *prex, precor, posco, postullo. Be lotynų, turime: 1) veiksmažodinį kamieną s. i. pr̥ccha- ‘prašyti’, iran. pr̥s- (< *perk-) ir fras (< *prek-), s. sl. prositi, lie. prašýti; 2) vardažodinį kamieną s. i. prāt- ‘teidėjas’, s. v. a. frāga ‘klausimas’. Lo. procus reiškia ‘tas, kuris ‘prašo’ per vestuves, jaunikis’. Tokią apibrėžtą reikšmę turi ir lie. pir̃šti [158]...[160]. Jei nežinosime šių svarbumų, leidžiančių sugretinti lo. procus ir lie. pir̃šti, mums bus sunku nustatyti tikslią šaknies *prek- reikšmę [161].
Šaltinis:
Benveniste 1969, 158, 161
Antraštė:
pir̃šti
Reikšmė:
freit
Straipsnelis:
[Kai kurie baltų prezensai, atrodo, yra naujai sukurti iš aoristo (plg. jau Stang 1942, 108), pvz.:] lie. prez. per̃ša ‘freit’ : pret. pir̃šo kilo iš ide. *prek̑-, prez. *pr̥k̑-sk̑e/o- (: s. i. pr̥ccháti, lo. poscō).
Šaltinis:
Kölligan 2011, 285
Antraštė:
pir̃šti
Reikšmė:
faire une demande en mariage
Straipsnelis:
[Aptariama lotynų kalbos veiksmažodžių apofonija]. Jei šaknis *prek̑- ‘interroger, questionner’ (plg. lo. poscō, s. i. pr̥ccháti ‘interroger’ [ir kt. pvz.]) taip pat reiškė ‘faire une demande en mariage’ (kaip lie. pir̃šti), tada galima čia įtraukti (taip pat istoriškai) lo. procus ‘prétendant’ (< *prok̑-ó- ‘qui demande’) ir arm. harsn ‘fiancée’ (< *harsn(a)- < *pr̥k̑-néh₂-).
Šaltinis:
Garnier 2010, 186

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas