Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pirkti
Straipsnelis:
Ide. kalbų žodžiai, reišk. ‘pirkti’, kilmės požiūriu gali būti skirstomi į dvi pagrindines grupes: 1) žodžius, kurie etimol. siejami su sąv. ‘prekyba’, ‘kaina’, ‘turgus’; 2) žodžiai, kurie siejami su sąv. ‘imti’, ‘gauti’, ‘įsigyti’ ir pan. Lie. pirkti, la. pirkt, gimin. gr. πέρνημι ‘parduoti’, s. air. renim ‘parduoti’, visi < ide. * per-, galbūt tos pačios šaknies, kuri matome ir žodžiuose, reiškiančiuose ‘keliauti, pereiti’: gr. περάω, go. faran ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 817
Antraštė:
pir̃kti
Straipsnelis:
Toch. B pläṅk-, plyaṅk-, plyeṅk-, plyänc- ‘būti parduodamam’, (kauz.) ‘pardavinėti’ su formomis: praes. med. pläṅketrä, praet. act. plaṅka, part. praet. peplyaṅku, praet. act. plyeṅksa, subst. verb. plyäñcalñe. Šis veiksmažodis priklauso ide. kamienui *peln-, kurį turi lie. pel̃nas, pelnýti, s. sl. plněъ ‘laimikis, grobis’ (λάφυρον, s. i. páṇate ‘pirkti, mainyti’ ir t. t. Toch. B pläṅk- ir t. t. yra senasis *-n- kamienas (plg. *peln̥-) išplėstas *-q(o)-: *peln-q(o)-. Veiksmažodį reikia kildinti iš vardažodinės formos. Kas liečia išplėtimą *-q(o)-, autorius nurodo paprastą palyginimą, kad greta gr. πέρνημ ‘parduoti’ taip pat yra lie. perkù. [378]. Tuo tarpu kai forma pläṅk- reprezentuoja ide. *peln̥q-, tai plyaṅk- (a < ä́) kilo iš ide. *pelenq-, o plyeṅk- iš ide. *pelēnq-, tokiu būdu greta *peln- (lie. pel̃nas) taip pat reikia rekonstruoti *peln̥-, *pelen- ir *pelēn-.
Šaltinis:
Windekens 1976, 378–379
Antraštė:
pir̃kti
Reikšmė:
kaufen
Straipsnelis:
Rytų baltų s futūras sinchroniškai daromas iš atitinkamų infinityvo kamieno formų, plg.: inf. lie. pir̃k-ti, la. pìrk-t ‘kaufen’ → fut. 1 sg. lie. pir̃k-siu, la. pìrk-šu šalia praes. 3 sg. lie. per̃ka, la. pȩ̄̀rk […] Dar žr. daryti, turėti, eiti, duoti
Šaltinis:
Hill 2004, 73
Antraštė:
pir̃kti
Straipsnelis:
žr. ta
Šaltinis:
Poliakovas 2005, 116

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas