Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
Straipsnelis:
žr. gyvas
Šaltinis:
Poljakov 1997, 65
Antraštė:
Straipsnelis:
žr. tas
Šaltinis:
Poljakov 1996a, 117
Antraštė:
Straipsnelis:
Dabartinę latvių kalbos priegaidžių žymėjimo sistemą įvedė J. Endzelynas (1922, 21–25), kuri prigijo dabartinėje akcentologijoje, plg.: lie. ~ (2, 4) – la. `: lie. tõs – la. tàs, lie. aũsį(4) – la. àusi, lie. pir̃kti – la. pìrkt; lie. (1) – la. ~: lie. mótė – la. mãte, lie. béržas – la. ber̃zs, lie. árti – la. ar̃t; lie. (3) – la. ^: lie. kélmas – la. cel̂ms, lie. rýtas – la. rîts, lie. gérti – la. dzer̂t.
Šaltinis:
Poliakovas 2005, 116
Antraštė:
tą̃
Straipsnelis:
Protobaltų *tai̯mi, (plg. s. sl. těmĭ ~ acc. sg. m. *tan (> lie. tą̃, la. tùo. Pagal šį parodomųjų įvardžių modelį remiantis protobaltų *mēi̯mi (> pr. māim) buvo sudarytas acc. *mēn (pr. mien).
Šaltinis:
Hill 2012, 186

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas