Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pjautuvas
Straipsnelis:
Lie. pjautuvas, s. lie. pjūklas ‘pjautuvas’, pr. piuclan : pjauti. Semant. plg. skr. dātra- : dā- ‘pjauti, šienauti’; šv. skära : veiksm. skära ‘pjauti’ ir t.t. žr. dalgis
Šaltinis:
Buck 1949, 508
Antraštė:
piáutuvas
Reikšmė:
la faucille
Straipsnelis:
žr. pjūklas
Šaltinis:
Mažiulis 1966b, 97
Antraštė:
pjautuvas
Straipsnelis:
La. sìrps / sìrpa ‘pjautuvas’ (daugiausia iš sėliškųjų patarmių), sirpis (plačiai paplitęs, bk) / sirpe (retas) priklauso baltų ir slavų leksikos sluoksniui. Remiantis visišku atitikmeniu sl. *sьrpъ (> s.-kr. sr̂p, r., ukr., br. серп etc.; Vasmer III 609-10), rekonstruotina bl.-sl. *sirpa- m. (Trautmann 260).
Šaltinis:
Stundžia 1994, 26
Antraštė:
piáutuvas
Straipsnelis:
žr. mintuvas
Šaltinis:
Откупщиков 1972, 121–122

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas