Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
plepė́ti
Reikšmė:
taukšti, daug kalbėti
Straipsnelis:
Lie. plepė́ti ‘taukšti, daug kalbėti’, atitinka la. dial. plepêt / pļepêt. Kildintinas iš reduplikacinio garsažodžio bl. dial. *ple-p(l)e = *ple-ple- (= *ple- *ple- *ple-…). Panašių veiksmažodžių yra ir kitose indoeuropiečių kalbose: vo. plappern, le. paplacz ir kt. Aptariamojo lietuvių kalbos atitikmenų randame le. paplać ‘plepėti, liežuvauti’, la. dial. plepêt, -u, -ẽju / plēpêt, -u, -ẽju ‘virti, kunkuliuoti; storėti; plepėti, pliurpti’.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 88; 125
Antraštė:
plepė́ti
Reikšmė:
разваривать, (долго) кипятить, варить
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariami galimi senieji čekų ir baltų leksiniai ryšiai, siejama č. roz-blptati, roz-bleptati, roz-blebtati ‘разварить, сделать пищу невкусной (напр., картофель)’, rytų moravų blpta, plpa ‘кнедлики, раваренные так, что из них получилась каша’ ir lie. plepė́ti ‘разваривать, (долго) кипятить, варить’.
Šaltinis:
Лучиц-Федорец 1989, 171
Antraštė:
plepė́ti
Straipsnelis:
žr. gyvatas
Šaltinis:
Vijūnas 2009, 200

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas