Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gyvãtas
Straipsnelis:
žr. gyvata
Šaltinis:
Топоров ПЯ E-H, 255–256
Antraštė:
gyvatas
Straipsnelis:
žr. gyvata
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 217
Antraštė:
gyvãtas
Reikšmė:
gyvenimas
Straipsnelis:
Lie. gyvãtas, s. sl. životъ ‘gyvenimas (life)’ greičiausiai yra deadjektyviniai abstraktai ir anksčiau reiškė ‘the state of being alive’ (taigi, darybiniu požiūriu, priesaga -to- buvusi pridėta prie būdvardinio kamieno *gʷih₃-u̯o-). Lietuvių kalboje šis darybos modelis daugiau mažiau įsigalėjo, daugelis -o-to- vedinių yra veikėjų ar veiksmo rezultato pavadinimai ir dažniausiai yra daromi iš dabartinių tematinių kamienų, plg. lie. mãskatas (~ maskė́ti), šìkatas (~ šìkti), plẽpatas (~ plepė́ti), lùpatas (~ lùpti etc.
Šaltinis:
Vijūnas 2009, 200

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas