Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pliauškė́ti
Straipsnelis:
Bulg. плющéць ‘pilti kaip iš kibiro (apie lietų)’ funkciškai sietinas su lie. pliauškė́ti, pliáuška, -ė́jo; la. plaũkš(ķ)êt, dial. plaũšķêt, -u, -ẽju ‘pliauškėti’. Greičiausiai tai – savarankiški imitatyvai iš bl.-sl. interj. *pl(i)au-šk- / *pl(i)u-šk (→ lie. pliu-šk-ė́ti, pliù-šk-a).
Šaltinis:
Jakulis 2004, 119

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas