Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
plikas
Straipsnelis:
Daugelyje ide. kalbų žodis „plikas“ žymi dvi sąv.: 1) „plika galva, galva be plaukų“ ir 2) „žmogus, kurio plika galva“. Žodžiai, žym. šias sąv., labai retai siejami su sąv. „plaukai, be plaukų“. Dažniausiai jų šaltinis yra žodžiai, žym. sąv. „blizgantis“, „šviesus“ arba „lygus“. Lie. plikas, la. pliks (reiškia taip pat „nuogas“), s. sl. plěšivŭ, s.-kr. plešiv (taip pat lie. pleikas „plika dėmė“, la. plaikums „dėmė“) giminiški lie. plynas, plynė; šv. trm. flen „nuogas“, bet tolimesni šakniniai ryšiai (root conection) abejotini ir neaiškūs.
Šaltinis:
Buck 1949, 317
Antraštė:
plìkas
Reikšmė:
bald
Straipsnelis:
žr. plikti
Šaltinis:
Kroonen 2011, 102

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas