Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
plìkti
Reikšmė:
to become bald
Straipsnelis:
Knygoje aptariamos pragermanų n kamieno leksemos, iš kitų kamienų žodžių išsiskiriančios vokaline ir konsonantine šaknies variantų įvairove. Konsonantinės n kamienų alternacijos nėra būdingos tik vienai morfologinei kategorijai: be daiktavardžių, minėtini ir veiksmažodžiai. Aptardamas inchoatyvinių veiksmažodžių problemą, Kroonenas teigia, kad s. i. rī́yate ‘to flow’ → riṇā́ti ‘to make flow’, s. air. rúad ‘red’ → rondid ‘to make red’ etc. tipo inchoatyvų negalima atriboti protoide. kauztyvų-faktityvų. Tačiau protoide. faktityvai yra tranzityviniai, o inchoatyvai – ne. Tai pasakytina tiek apie germanų, tiek apie baltų kalbas, pvz.: go. bindan ‘to bind’ → ad-budnan ‘to become loose’, s. isl. rauðr ‘red’ → roðna ‘to become red’, lie. budė́ti ‘to be awake’ → bundù, bùsti ‘to wake up’, plìkas ‘bald’ → plinkù, plìkti ‘to become bald’. Dėl šios priežasties Meiseris (1993, 292) ir Kortlandas (1995) teigia, kad inchoatyvai yra medialinių faktityvų tęsinys. Šis požiūris yra ypač svarbus *liznōn- ‘to learn’ atveju, kuris semantiškai labiau suprantamas kaip medialinis kauzatyvas ‘to make oneself know’ (plg. go. lais ‘I know’) nei kaip inchoatyvas ‘to start knowing’.
Šaltinis:
Kroonen 2011, 102

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas