Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
plõštė
Reikšmė:
„Umnehmelaken, Shawl“
Straipsnelis:
ploaste E. 491 „lovos užtiesalas, Bettuch“ (bei lie. plõštė) Briukneris AfslPh. XX 500 laiko slavizmais < le. płaszcz „paltas, apsiaustas“. Tačiau prieš tokį aiškinimą kalba reikšmės bei formos skirtumas, jeigu nereikia ploaste taisyti į ploasce. Galbūt tie žodžiai yra giminiški.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 282

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas