Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gulbinti
Reikšmė:
garbinti, liaupsinti, girti
Straipsnelis:
žr. glaudoti
Šaltinis:
Seebold 1970, 223–224
Antraštė:
gul̃binti
Reikšmė:
girti, šlovinti
Straipsnelis:
Ide. veiksmažodžio kamieno *k’leu- ‘klausyti’ ir šaknies *kel- ‘rėkti, šaukti, skambėti’ tęsiniu straipsnyje laikoma šaknis *ghel-, kuriai priskiriami vediniai: s. v. a. gellan ‘skambėti, gausti’, galan ‘dainuoti’, lie. gul̃binti ‘girti, šlovinti’ ir kt. Darinių iš tokių šaknų semantinė raida liudija tokį reikšmingą ryšį: ‘skambėti’ – ‘vadinti, skelbti, šlovinti’ – ‘klausyti’, kuris tikriausiai buvo būdingas *kel- – *k’leu-.
Šaltinis:
Варбот 1962, 68
Antraštė:
gulbinti
Straipsnelis:
žr. glaudóti
Šaltinis:
Seebold 1970, 223–224
Antraštė:
gulbinti
Reikšmė:
rühmen, preisen
Straipsnelis:
žr. skalyti
Šaltinis:
Schuster-Šewc 2000, 27

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas