Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
prãdas
Reikšmė:
Vorfutter
Straipsnelis:
Pr. pērdin (acc.) 53126 ‘Futter’ -din turbūt sietinas su šaknimi dhē- ‘dėti’, plg. lie. prãdas, serb. надо ‘Futter’, o pēr- čia reiškia ‘priekyje’, žr. FBR VIII 49 (panašiai ir Bernekeris KZ LVII 248).
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 276
Antraštė:
prãdas
Straipsnelis:
1. Lie. prãdas m. Daryba: prad+as. 2. s. lie. pradžià f. ‘początek, zaczęcie czego; inceptio’. Daryba: *prad+yā. 3. s. lie. pirmaprade f. ‘żywioł (‘stichija, gaivalas’); elementum’ kaip sinonimas pradžia dayktu świeto (SD³ 559). Daryba: pard+ė. Viskas iš vieno verbalinio kamieno: ← prad-ė́tipra-(si)-dė́-ti.
Šaltinis:
Smoczyński 1998a, 252
Antraštė:
prãdas
Reikšmė:
początek
Straipsnelis:
[Aptariami lietuvių kalbos deverbaliniai derivatai, susiję su antrinių veiksmažodžių su priesaga -ėti perintegracijos procesais.] Lie. prãdas, pradžià ʻpoczątekʼ daryba yra prad + as, *prad + yāprad-ė́tipra-dė́-ti.
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 165
Antraštė:
prãdas
Reikšmė:
zaprawa z mąki lub ziarna do jadła świńskiego; tłuszcz lub mleko dodawane do potraw, omasta, okrasa
Straipsnelis:
žr. pradai
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 166

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas